Dao lạng da – dao máy lang da

Dao lạng da dùng cho máy lạng da gồm 2 loại chính:

+ Dao vòng lạng da

+ Dao chén lạng da

Công ty chúng tôi cung cấp các loại da chất lượng tốt phục vụ các công ty ngành dày da trên toàn quốc.

Nếu bạn cần lưỡi dao chất lượng tốt dùng cho máy lạng da hãy liên hệ chúng tôi.

Contact me: Điện thoại 0962 329 424. Email: Sonkvtp@gmail.com Web: luoidaocongnghiep.com

Chúng tôi giao hàng toàn quốc trong thời gian 1-7 ngày làm việc.

dao lạng da

dao vòng máy lạng da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *