Dao cắt cuộn vải

Cung cấp dao cắt cuộn vải không dệt, vải làm viền  .v.v
Dao tròn cắt cuộn vải đường kính ngoài 200, 300, 350, 360, 400, 500 mm .v.v
Đường kính tron 25.4mm, 30, 32mm, 38.1mm .v.v
Dùng để cắt cuộn vải làm viền dùng trong ngành may h oặc cuộn vải không dệt. Dao tròn quay và cuộn vải cùng quay để cắt thành khổ vải nhỏ hơn.
liên hệ mua dao tròn cắt cuộn vải theo thông tin ở trang liên hệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *