Công Ty TNHH Dao cắt

Giới thiệu công ty sản xuất dao công nghiệp phục vụ nhiều ngành công nghiệp, bao gồm: Giấy, nhựa, nông nghiệp, gỗ, gỗ băm và vải sợi.

Tên công ty:
Địa chỉ:
Nhà sản xuất

 

Thị trường chính:
Toàn quốc, quốc tế
Mã số thuế:
Năm thành lập:
Số lượng nhân viên:
Chứng nhận:
Ngành nghề kinh doanh:

Lưỡi Dao, Dao Cắt Công Nghiệp

Sản phẩm dịch vụ:

Dao cắt công nghiệp
Dao cắt và phụ kiện
Dao máy nhựa
Dao tạo sóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *