Các loại dao dùng cho máy bao bì carton

Trong dây chuyền sản xuất bao bì carton không thể thiếu các loại dao cắt gắn vào máy. Cụ thể có các loại dao như sau:

+ Dao chia cuộn, dao đế

+ Dao chặt tấm (máy dợn sóng)

+ Dao xén biên (máy dợn sóng)

+ Dao xã tấm, chia khổ (máy xả bìa carton)

+ Dao chạp cắt khe (máy bổ chạp cắt khe hoặc tích hợp trong máy in flexo)

+ Dao tề biên

+ Dao bếhộp carton

Phân loại theo chất liệu thì có thể dao thép SKD11, SKH51, HSS, dao hợp kim…

Theo hình dáng cho dao tròn, dao cắt thẳng .v.v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *