Dao Bấm Răng Giấy Vệ Sinh

Dao răng cưa

Showing the single result

  • Dao Bấm Răng Giấy Vệ Sinh

    Công ty chúng tôi cung cấp dao bấm băng giấy vệ sinh. Bao gồm dao bấm răng trên và dao bấm răng dưới với nhiều khoảng cách răng khác nhau. Dao được làm băng thép SKD11 của Nhật, gia nhiệt bằng công nghệ hiện đại. Chúng tôi chuyên cung cấp dao ngành giấy vệ sinh cho những công ty giấy vệ sinh ở Việt Nam.