Dao Bấm Răng Giấy Vệ Sinh

Công ty chúng tôi cung cấp dao bấm băng giấy vệ sinh. Bao gồm dao bấm răng trên và dao bấm răng dưới với nhiều khoảng cách răng khác nhau. Dao được làm băng thép SKD11 của Nhật, gia nhiệt bằng công nghệ hiện đại. Chúng tôi chuyên cung cấp dao ngành giấy vệ sinh cho những công ty giấy vệ sinh ở Việt Nam.

Product Description

Dao bấm răng giấy vệ sinh

Công ty chúng tôi cung cấp dao bấm băng giấy vệ sinh. Bao gồm dao bấm răng trên và dao bấm răng dưới với nhiều khoảng cách răng khác nhau. Dao được làm băng thép SKD11 của Nhật, gia nhiệt bằng công nghệ hiện đại. Chúng tôi chuyên cung cấp dao ngành giấy vệ sinh cho những công ty giấy vệ sinh ở Việt Nam.

Những quy cách dao bấm răng

Dao bấm răng có nhiều quy cách khác nhau (chiều dài, bản rộng độ dày răng…khác nhau.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dao Bấm Răng Giấy Vệ Sinh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *